Sniegs

Sniegs padara pasauli tīrāku, gludāku un vienkāršāku. Baltais kļūst baltāks, melnais – melnāks.

Kristietim sniegs atgādina, ka pastāv grēku piedošana, iespēja dvēseles negludumus, bedres un pārējo iztīrīt, noņemt nost, apklāt – kā Jesaja sauc Jeruzalemes iedzīvotājiem: Mazgājieties, šķīstaities, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt! Mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni! Tad nāciet, turēsim tiesu, saka Tas Kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs; kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Ja jūs būsit Man padevīgi un paklausīgi, tad jūs baudīsit zemes svētību. (Jes.1:16-19)

Vēja spārniem tuvojas Advents, Kristus Nākšanas laiks. Kādā dvēselē Kristus atnāks?