Patverties Viņa rokās

Kungs, ja man būtu jākārto ar Tevi rēķini – un jāmaksā ar paša dzīvi un darbiem – es to nespēju un būšu pagalam.

Bet Tu man dod visu un neapstājies dot ne mirkli. Tu esi apsolījis, ka Tava Kristus dēļ būsi man žēlīgs.
Tāpēc es varu priecīgi sacīt, ka man ir visas lietas, un lepoties, ka esmu derīgs kalps Tavā priekšā.

Ja es neesmu labs, tad tomēr Kristus ir labs.
Ja es neesmu Dieva kalps, tad Kristus tomēr ir.
Ja mani vēl bieži nomāc rūpes un bailes, tad Viņš ir pilnīgi paļāvies uz Tevi un ir bez baiļu.

Tad nu es izspraucos no sevis un meklēju patvērumu Viņā kā putns savā ligzdā.
Es dziedu un slavēju, ka mītu Tevī, ka caur Tevi, kungs Kristu, esmu darīts svēts.
Tev lai ir slava mūžu mūžos.

 

/M. Luters