Kopš vasaras beigām…

 

Draudzes mācītāja vieta ir vakanta 

Bēdīgā ziņa – septembrī kalpošanu draudzē veselības dēļ pārtraucis draudzes mācītājs Atis Grīnbergs. Tāpēc visi cītīgi lūdzam par to, lai izdotos atrast jaunu mācītāju, kā arī draudzes padome mēģina aktīvi meklēt jaunu mācītāju.

Pagaidām svētdienās dievkalpojumus vada draudzes evaņģēlistes vai pieaicināti mācītāji (konkrētāka informācija par katru svētdienu atrodama draudzes kalendārā).

Svētdienas skola uzsākusi darbu

Priecīgā ziņa – Pļaujas svētkos darbu ir sākusi Svētdienas skola, kas turpmāk notiks divas reizes mēnesī – mēneša pirmajā un trešajā svētdienā. Svētdienas skolā aicināti piedalīties pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērni, un nodarbības vada lieliskās skolotājas Santa un Iveta.

Par nupat izremontēto un bērniem ļoti piemēroto Svētdienas skolas telpu varam pateikties mācītājam Atim Grīnbergam un LNT raidījumam „Mājokļa jautājums” – septembrī Svētdienas skolas telpa ieguva pavisam jaunu un skaistu noformējumu. Vairāk variet redzēt 13.oktobra raidījuma ierakstā.

Atvasara

16. oktobrī svinējām dievkalpojumu un pagājušos Pļaujas svētkus kopā ar draudzes vecākajiem locekļiem ikgadējā sadraudzības pasākumā „Atvasara”. Paldies visiem, kas to organizēja un nodrošināja, kā arī Krimuldas ev.lut. draudzei par Pļaujas svētku ziedojumu – dārzeņiem, augļiem un citām dāvanām!

Gatavošanās Cerības festivālam

Vairāki draudzes locekļi un evaņģēlistes oktobrī piedalījās Cerības festivāla organizētajā kursā draudžu locekļiem „Kristīga dzīve un liecība”. Tāpat turpinām aizlūgt dievkalpojumos un mājās par festivāla organizētājiem un norisi 5.-7.novembrī.

Tuvojas Alfa kurss

9. novembrī sākas Alfa kursa komandas apmācība – un mēs priecātos, ja vēl kādi draudzes locekļi vēlētos kļūt par draudzīgās Alfas komandas daļu. Palīdzība nepieciešama gan praktiskos darbos, gan kā diskusiju palīgiem.

Alfa kursa dievkalpojums, uz kuru īpaši aicināti jaunā Alfa kursa viesi un komanda – 28. novembrī. Pirmā Alfa kursa nodarbība otrdien, 30. novembrī. Laikus un tēmas variet atrast arī mājas lapas sadaļā „Alfa kurss”.