Draudzē kalpošanu pārtrauks V. Bogdanovs

Ar šī gada 9. septembri kalpošanu mūsu draudzē pārtrauks palīgmācītājs Varis Bogdanovs. Pateicību par kalpošanu viņam izteiksim 8. septembrī draudzes dievkalpojumā.

Varis kalpošanu mūsu draudzē uzsāka 2011. gada vasarā. Kopā ir padarīts daudz – draudzes nama atjaunošana, veiksmīgi noritējis jau pierastais draudzes darbs: ikgadējie Ziemsvētku un Atvasaras svētki, Bībeles stundas un filmu vakari.

Paliksim aizlūgšanās par Vaŗa turpmāko dzīvi un kalpošanu.

Tāpat lūgsim par to, lai drīzumā mūsu draudzē kalpošanu uzsāktu jauns mācītājs.