Ievesta amatā jaunā draudzes padome

Baltās svētdienas dievkalpojumā 12. aprīlī jaunievēlētās draudzes padomes, revīzijas komisijas un valdes locekļi deva solījumu un saņēma svētību savai kalpošanai turpmākajiem trīs gadiem.

Padomē ievēlēti (un LELB Virsvaldes apstiprināti) sekojoši draudzes locekļi:

Draudzes padome 2015draudzes priekšnieks Mārtiņš Mētelis, draudzes priekšnieka vietniece Svanhilda Beinaroviča, Sanita Ābele, Elza Balčūna, Linda Delle-Ķirse, Lauma Lapa, Ilva Mārdega, Iveta Neilande, Linda Straume, Vija Viška. Valdē pieaicināts un padomes ievēlēts Oskars Mandelis. Revīzijas komisija: Inta Balčūna, Irina Dmitrijeva, Elita Saliņa.

Aicinam aizlūgt par jaunajiem draudzes padomes, valdes un revīzijas komisijas locekļiem un vēlam svētību kalpošanā!