Kristus ir Augšāmcēlies!

Kristus ir Augšāmcēlies!

“Bet viņš tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu, Nācarieti, krustā sisto, viņš ir augšāmcēlies, un viņa šeit nav.” Mk.16:6

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

Sirsnīgi sveicu Jūs Kristus augšāmcelšanās svētkos.
Lai Lieldienu gaisma atspīd ikdienas ceļā, mazajos darbos un izvēlēs, un atgādina, ka Kungs ir miris un augšāmcēlies par katru no mums.

Kristus mīlestībā,
mācītājs Ivo Ķirsis