Anta Eņģele un 2.Advents

Anta Eņģele un 2.Advents

Austras biedrības rīkotie Zemassvētku ieskaņas koncerti ir kļuvuši par mūsu draudzes dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Jau piekto gadu pie mums baznīcā viesojās tautā iemīļoti mūziķi. Adventa 2.svētdienā mūs ar savu samtaino balsi ģitāras pavadījumā iepriecināja dziesminiece Anta Eņģele. Mākslinieces repertuārā bija iekļautas pazīstamu latviešu autoru mazāk dzirdētas dziesmas, kas Antas izpildījumā mums ļāva ieskatīties dziļāk sevī, sirdī apciemot sev tuvos un mīļos, kā arī apstāties, un veltīt laiku pārdomām par savu vietu šai pasaulē. Paldies Dievam par sirsnību, vienkāršību, dvēseles spēku un mīlestību, ko saņēmām caur Antas Eņģeles sniegumu!