Ziemassvētku ieskaņa kopā ar 28. vidusskolas bērniem un jauniešiem

Ziemassvētku ieskaņa kopā ar 28. vidusskolas bērniem un jauniešiem

18.decembrī mūsu baznīcā viesojās Rīgas 28.vidusskolas koris un bērni ar rūpīgi sagatavotu Ziemassvētku stāstu. Dažādu vecumu meiteņu skanīgās balsis mijās ar jaunāko klašu bērnu uzburtām Bētlemes stāsta ainiņām. Sirsnīga pateicība skolotājām – kora vadītājai Inese Zālītei un skolotājai Maijai Žundai par iniciatīvu, uzrunājot draudzes mācītāju Ivo, un aicinot uz lielisku sadarbību. Pēc koncerta jauniešu sarunās bija dzirdams, ka dažiem šis ir bijis pirmais solis pāri baznīcas slieksnim. Cerot uz Dieva vadību un žēlastību par iedēstīto sēkliņu, lai tā aug, un nes augļus. Pateicība skolas direktoram Guntaram Jirgensona kungam par atbalstu un  iedrošinājumu, un sirsnīgiem vārdiem, ko koncerta nobeigumā viņš veltīja gan skolēniem un kolēģiem, gan vecākiem un mūsu draudzei.