Draudzei ārkārtas situācijas laikā

Draudzei ārkārtas situācijas laikā

Ceru, ka visi esam pasargāti šai laikā. Kā jau Jūs zināt, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, mums ir aizliegts organizēti pulcēties Dievkalpojumos. Tomēr baznīcu vadītāji un Tieslietu ministrijas pārstāvji ir vienojušies, ka baznīcas drīkst būt atvērtas, un garīdznieki tajās drīkst noturēt dievkalpojumus minimālā kalpotāju sastāvā. Draudžu locekļi ir aicināti palikt mājās un sekot līdzi Dievkalpojumiem internetā, TV vai radio. Mūsu draudzes Dievkalpojumi tiek pārraidīti facebook profilā FB svētdienās plkst. 10:00. Dievgalda izdalīšanai draudžu mācītāji ir saņēmuši Bīskapu kolēģijas instrukcijas, un Tā Kunga Mielasts tiks izdalīts atbilstoši noteikumiem. Šī vienošanā tika panākta, apsolot, ka mēs ieņemsim pareizu attieksmi. Jāsaprot, ka stāvoklis ir nopietns. Tādēļ ir jāievēro sociālā distancēšanās. Draudzes locekļi nedrīkst tuvoties cits citam mazāk kā 2m attālumā, un saskarties. Uz baznīcu nedrīkst nākt cilvēki ar saaukstēšanās simptomiem un tie, kuriem ir karantīnas vai pašizolācijas pienākums. Būsim paklausīgi un atbildīgi! Sargāsim sevi un citus.Laiks, kuru esam spiesti pavadīt mājās, nenoved pie vientulības un izolētības, bet sniedz mums iespēju padziļināt attiecības ar Dievu, veltīt šo laiku lūgšanai un Svēto Rakstu lasīšanai. Šie ierobežojumi mudina mūs rūpēties vienam par otru, vedot lielākā vienotībā.Iedrošinu, ja Jums ir kādas vajadzības vai jautājumi, lūdzu zvaniet.Aicināsim, lai Svētais Gars dod gudrību izprast, ko Dievs vēlas mums pateikt, atklāt un iemācīt – katram individuāli un kā Kristus draudzei.

Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Trīsvienīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars!

Ivo ĶirsisRīgas Sv.Trīsvienības draudzes mācītājs

Mob.29282218