Dievkalpojumi Ziemassvētkos

Dievkalpojumi Ziemassvētkos
Sv.Trīsvienības draudzes Ziemassvētku Dievkalpojumi Sarkandaugavas baznīcā:
❄Ziemassvētku Svētvakars, 24. decembris pl. 18:00
Dievkalpojumu svinēs mācītājs Uldis Priede
❄Pirmie Ziemassvētki, 25. decembris pl. 10:00
Dievkalpojumu svinēs prāvests Rinalds Grants vai mācītājs Krists Kalniņš
❄Otrie Ziemassvētki, 26. decembris pl. 10:00
Dievkalpojumu svinēs bīskaps Pāvils Brūvers
Dievkalpojumi notiek “zaļajā” formātā – ar Covid-19 vakcinācijas sertifikātiem. Baznīcā jālieto sejas maska un vietu skaits ierobežots.
Foto kartiņas autors: Emīlija Ābele

Piešķirts VKKF finansējums

Piešķirts VKKF finansējums

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) organizē projektu konkursus, kuru mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. 2021.gada pavasarī mūsu draudze iesniedza pieteikumu mantojuma nozares projektu konkursā “Rīgas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīcas ieejas portāla saglabātības stāvokļa apsekošana un metodikas izstrāde”. Rezultātā, esam saņēmuši VKKF finasējumu EUR 1` 500 apmērā. Ieejas portāla apsekošanas darbi uzsākti, un tos veic SIA “Koka Ēka”. Kopējā apsekošanas un dokumentācijas tāme sastāda EUR 1`948,95. Būsim no sirds pateicīgi iekvienam par ziedojumu šim mērķim, lai spētu līdzfinansēt iztrūkstošo daļu EUR 449,- apmērā.

Amatā iesvētīts lektors Viktors Freimanis

Amatā iesvētīts lektors Viktors Freimanis

20.septembrī Dievkalpojumā, piedaloties Rīgas iecirkņa prāvestam Rinaldam Grantam, lektora amatā tika iesvētīts mūsu mīļotais brālis Kristū Viktors Freimanis. Šodienas svētrunā prāvests apcerēja Sv.Rakstu fragmentu no Mt.20 par vīnadārza saimnieku, kurš aicina strādniekus. Arī brālis Viktors ir ticis Dieva aicināts, gan atsaucoties pērmindera kalpošanai draudzē, gan padziļinot zināšanas teoloģijā, un nokārtojot lektora eksāmenus. Aicinājums, kuram nevar atteikt – aicinājums spert nākamo soli kopā ar Jēzu. Esam pateicīgi Dievam par Viktoru, lūdzam Sv.Gara vadību Viktoram nest Evaņģēlija gaismu pasaulē, un dalīties mīlestībā, ko viņš tik bagātīgi saņēmis no Tēva!

Draudzei ārkārtas situācijas laikā

Draudzei ārkārtas situācijas laikā

Ceru, ka visi esam pasargāti šai laikā. Kā jau Jūs zināt, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, mums ir aizliegts organizēti pulcēties Dievkalpojumos. Tomēr baznīcu vadītāji un Tieslietu ministrijas pārstāvji ir vienojušies, ka baznīcas drīkst būt atvērtas, un garīdznieki tajās drīkst noturēt dievkalpojumus minimālā kalpotāju sastāvā. Draudžu locekļi ir aicināti palikt mājās un sekot līdzi Dievkalpojumiem internetā, TV vai radio. Mūsu draudzes Dievkalpojumi tiek pārraidīti facebook profilā FB svētdienās plkst. 10:00. Dievgalda izdalīšanai draudžu mācītāji ir saņēmuši Bīskapu kolēģijas instrukcijas, un Tā Kunga Mielasts tiks izdalīts atbilstoši noteikumiem. Šī vienošanā tika panākta, apsolot, ka mēs ieņemsim pareizu attieksmi. Jāsaprot, ka stāvoklis ir nopietns. Tādēļ ir jāievēro sociālā distancēšanās. Draudzes locekļi nedrīkst tuvoties cits citam mazāk kā 2m attālumā, un saskarties. Uz baznīcu nedrīkst nākt cilvēki ar saaukstēšanās simptomiem un tie, kuriem ir karantīnas vai pašizolācijas pienākums. Būsim paklausīgi un atbildīgi! Sargāsim sevi un citus.Laiks, kuru esam spiesti pavadīt mājās, nenoved pie vientulības un izolētības, bet sniedz mums iespēju padziļināt attiecības ar Dievu, veltīt šo laiku lūgšanai un Svēto Rakstu lasīšanai. Šie ierobežojumi mudina mūs rūpēties vienam par otru, vedot lielākā vienotībā.Iedrošinu, ja Jums ir kādas vajadzības vai jautājumi, lūdzu zvaniet.Aicināsim, lai Svētais Gars dod gudrību izprast, ko Dievs vēlas mums pateikt, atklāt un iemācīt – katram individuāli un kā Kristus draudzei.

Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Trīsvienīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars!

Ivo ĶirsisRīgas Sv.Trīsvienības draudzes mācītājs

Mob.29282218

Altārgleznas restaurācija pabeigta

Altārgleznas restaurācija pabeigta

Adventa 2.nedēļā pēc restaurācijas altārī tika novietota 19.gs. altārglezna “Ābrahams upurē dēlu Īzaku”. 2019.gada 30.maijā Rietumu Bankas Larbadrības Fonds paziņoja par finansējuma piešķiršanu konkursa “LATVIJAS SAKRĀLAIS MANTOJUMS” ietvaros. Bijām vieni no astoņiem nominantiem, un gleznas atjaunošanas darbi sākās 2019.gada augustā. Restauratore Saiva Kuple darbu paveica līdz decembra sākumam. Pateicība draudzes locekļiem un baznīcas viesiem par saziedoto līdzfinansējumu EUR 516,- apmērā.

Vairāk lasīt RBLF mājaslapā http://www.rblf.lv/news