Dievkalpojumu svinēs evaņģēlists Dāvis Brūvers

Dievkalpojumu svinēs evaņģēlists Dāvis Brūvers