Dažādi

Baznīca, draudze – kristīgā kopiena – dzīvo un sadzīvo pēc kādiem viņiem vien zināmiem noteikumiem, lieto dīvainus, pašiem vien saprotamus vārdus un veic dažādas no ārpuses nesaprotamas darbības.

Ienākot draudzē, ir labi nenobīties un vismaz mēģināt uzdot jautājumus par to, kas redzams, dzirdams, saožams, saklausāms.

Uz gadu gaitā bieži uzdotiem jautājumiem daļu atbilžu mēģināts sniegt šajā sadaļā.

Ja ir citi jautājumi, lūdzu rakstiet mums uz epastu. Mēģināsim atbildēt.

Skat. arī: M. Luters: par grēksūdzi