Ja vēlies iesaistīties

Uzzini draudzes jaunumus – Rīgas Sv. Trīsvienības ev. lut. draudzes Facebook lapa

Tev ir iespēja uzdot jautājumus un sazināties ar mums – trisvien.evlut@gmail.com

Baznīcas un teritorijas uzkopšana – iespēju ir daudz, ikviens ir aicināts iesaistīties! Koordinators, draudzes priekšnieks Mārtiņš Mētelis m. 29123450, martins.metelis@gmail.com

Ja vēlies dziedāt vai spēlēt kādu mūzikas instrumentu, Tev ir iespēja pievienoties draudzes mūzikas grupai

Ja vēlies ziedot baznīcai un draudzei – zini, ka ziedošana ir starp kristīgajiem tikumiem.

Mūsu draudzes darbs, tāpat arī mācītāja un baznīcas ēkas uzturēšana notiek tikai par brīvprātīgiem draudzes locekļu ziedojumiem. Ir iespēja pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu:

RĪGAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000322635
banka “Citadele”, PARXLV22 LV94PARX0000616491016
pie mērķa norādiet “Ziedojums”.

.