Laulības

      

Mūsu stāsts Rīgas svētās Trīsvienības baznīcā sākās 2016.gadā, kad pēc pietiekami ilgas kopdzīves bija skaidrs, ka turpmāko ceļu vēlamies iet kopā Dieva svētībā, laulājoties baznīcā. Apmeklējām savu pirmo dievkalpojumu, iepazināmies ar mācītāju Ivo Ķirsi un pieteicāmies iesvētes mācībai.

Atceramies iesvētes mācības kā ļoti vērtīgu un interesantu notikumu, kas sniedza padziļinātu ieskatu Bībeles mācībā. Tikām uzņemti draudzē ļoti īpašā un skaistā Lieldienu nakts dievkalpojumā, ko atcerēsimies visu mūžu. Aptuveni gadu vēlāk ģimenes locekļu un tuvāko draugu lokā nelielā ceremonijā mācītājs mūs salaulāja. Nav izstāstāms vārdiem, ko laulājoties mums ir nozīmējis saņemt Dieva svētību, tas ir jāpiedzīvo un jāizjūt, lai saprastu un spētu novērtēt.
Esam ļoti pateicīgi Dievam, ka mūsu ceļš pie Viņa ir sācies tieši esot svētās Trīsvienības draudzē, kur ar lielu sirsnību un mīlestību tiek uzņemts katrs, kura sirds vēlas būt atvērta Dievam un Jēzum Kristum. Īpašu paldies vēlamies teikt mācītājam un viņa ģimenei par pretīmnākšanu, laipnību un uzmanību, kas mums ir bijusi veltīta. Vienmēr atgriežoties baznīcā, mēs jūtamies droši un pasargāti kā mājās. Baznīca mūsu ģimenei ir kļuvusi par vietu, kur tajā īpašajā, netveramajā atmosfērā varam būt kopā ar Dievu vistuvāk, lai pateiktos Viņam par aizgādnību un mācībām, ko esam guvuši dzīves ceļā.
Ir pagājis gandrīz gads kopš laulībām un mūsu ģimenē ar Dieva svētību ir ienākusi brīnišķīga meitiņa, kuru Dievs mums ir sūtījis, lai darītu mūsu savienību ciešāku un labāku. Lūdzam un ticam, ka Dieva atbalsts un mīlestība pavadīs un stiprinās mūs kopīgajā ceļā visu mūžu.

Uz tikšanos draudzē!

Jānis un Elīna Ozoli, 2018.gada aprīlī

Ar prieku sniedzam nelielu ieskatu mūsu laulību dienā.