Lūgšanu vakari otrdienās

Lūgšanu vakari otrdienās

Lūgšanu vakari

„Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību.” /Fil. 4:6/

Labās pārmaiņas, pēc kurām mēs ilgojamies, sākas ar mums pašiem, ar mūsu lūgšanu Dievam. To atceroties un lūdzot, lai Svētais Gars iededzina mūsu sirdis un uztur mūsu draudzi,

tiekamies lūgšanu vakaros pirmajā un trešajā mēneša otrdienā plkst.19:30 baznīcā.