Amatā iesvētīts lektors Viktors Freimanis

Amatā iesvētīts lektors Viktors Freimanis

20.septembrī Dievkalpojumā, piedaloties Rīgas iecirkņa prāvestam Rinaldam Grantam, lektora amatā tika iesvētīts mūsu mīļotais brālis Kristū Viktors Freimanis. Šodienas svētrunā prāvests apcerēja Sv.Rakstu fragmentu no Mt.20 par vīnadārza saimnieku, kurš aicina strādniekus. Arī brālis Viktors ir ticis Dieva aicināts, gan atsaucoties pērmindera kalpošanai draudzē, gan padziļinot zināšanas teoloģijā, un nokārtojot lektora eksāmenus. Aicinājums, kuram nevar atteikt – aicinājums spert nākamo soli kopā ar Jēzu. Esam pateicīgi Dievam par Viktoru, lūdzam Sv.Gara vadību Viktoram nest Evaņģēlija gaismu pasaulē, un dalīties mīlestībā, ko viņš tik bagātīgi saņēmis no Tēva!

Dieva klātbūtnes svinēšana – Invocabit viesis Vilis Kolms

Dieva klātbūtnes svinēšana – Invocabit viesis Vilis Kolms

Gavēņa laika pirmajā svētdienā mūsu draudzē viesojās LELB mūzikas un liturģijas nozares vadītājs, Lutera akadēmijas docents Vilis Kolms, atsaucoties uz mācītāja Ivo aicinājumu dalīties savās zināšanās un pieredzē par Dievkalpojuma svinēšanu. Lektors skaidroja atsevišķu Dievkalpojuma daļu izcelsmi un nozīmi, pakavējās pie baznīcas gada nozīmīgākajiem pagrieziena punktiem, aktīvi iesaistīja draudzes locekļus un interesentus, uzdodot jautājumus par tikko dzirdēto sprediķi, kura centrālā tēma bija “būt līdzdalīgam svinībās”. Noslēgumā, pēc draudzes ērģelniece Sanitas lūguma, vieslektors vadīja “Mūsu Tēvs” lūgšanas un 51.Psalma dziedājuma mēģinājumu. Esam pateicīgi par iespēju tikties, iegūt jaunu pieredzi, un mācīties!

Maijs – svētku mēnesis

2013-05-02-371Ziņas iz baznīckalna – ir pamodušās racējlapsenes, zemes bites un kapračvaboles, kuras braši medī daudzgalvainā putnu populācija. Ir nogrābtas lapas, un, par ko mēs ļoti priecājamies – nokusis sniegs. Milzīga pateicība visiem, kas piedalījās baznīckalna sakopšanas darbos gan lietainajā talkas dienā, gan citās dienās, kā arī visiem, kas talkotājus atbalstīja. Baznīckalns ir gatavs sagaidīt maija dievkalpojumu svinētājus.

Maijā gaidāmi daudzi svētki:

  • Debesbraukšanas dienas dievkalpojums trešdien, 8. maijā 19:00 draudzes nama kapellā.
  • Ģimeņu dievkalpojums otrajā maija svētdienā 12.maijā.

Ģimeņu dievkalpojums šomēnes no mēneša pēdējās svētdienas ir pārcēlies uz otro, uz Ģimenes dienu. Dievkalpojuma sagatavošanā iesaistījusies ari Svētdienas skola, un tas būs mazliet atšķirīgs no pierastajiem. Visi mīļi aicināti – svinēsim Ģimenes dienu kopā!

  • Vasarsvētku dievkalpojums 19.maijā.

Vasarsvētki ir kristīgās Baznīcas dzimšanas diena. Nāksim  kopā un svinēsim! Vasarsvētkos notiks arī šī mācību gada pēdējā Svētdienas skolas nodarbība. Paldies skolotājām Ivetai un Elzai par priecīgo kalpošanu visa gada garumā!

  • Trīsvienības svētku dievkalpojums 26.maijā.

Mūsu Trīsvienības draudzei šogad aprit 135 gadi. Dievkalpojumā apliecināsim ticību ar Atanāsija ticības apliecības vārdiem – to dara tikai reizi gadā Trīsvienības svētkos. Pēc dievkalpojuma visi aicināti uz draudzes namu burzīties un svinēt Dzimšanas dienu. (Ja ir vēlēšanās, var paņemt līdzi gaļu grilēšanai un kaut ko salātiem.)

Atgādinām, ka joprojām ļoti nepieciešamas jūsu aizlūgšanas par mūsu Baznīcas sinodi, kas notiks 7. un 8. jūnijā.

Tāpat atcerieties, ka ar maiju nekas nebeidzas – dievkalpojumi turpinās visu vasaru. 9. jūnijā mūsu draudzē sprediķos mācītājs Dr. Bobs Kastro no ASV, sirsnīgs Latvijas Baznīcas un latviešu draugs, un ārkārtīgi interesants sarunbiedrs un teologs. Sadraudzībā pēc dievkalpojuma būs iespēja arī ar viņu parunāties.

Uz tikšanos!