Piešķirts VKKF finansējums

Piešķirts VKKF finansējums

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) organizē projektu konkursus, kuru mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. 2021.gada pavasarī mūsu draudze iesniedza pieteikumu mantojuma nozares projektu konkursā “Rīgas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīcas ieejas portāla saglabātības stāvokļa apsekošana un metodikas izstrāde”. Rezultātā, esam saņēmuši VKKF finasējumu EUR 1` 500 apmērā. Ieejas portāla apsekošanas darbi uzsākti, un tos veic SIA “Koka Ēka”. Kopējā apsekošanas un dokumentācijas tāme sastāda EUR 1`948,95. Būsim no sirds pateicīgi iekvienam par ziedojumu šim mērķim, lai spētu līdzfinansēt iztrūkstošo daļu EUR 449,- apmērā.

Amatā iesvētīts lektors Viktors Freimanis

Amatā iesvētīts lektors Viktors Freimanis

20.septembrī Dievkalpojumā, piedaloties Rīgas iecirkņa prāvestam Rinaldam Grantam, lektora amatā tika iesvētīts mūsu mīļotais brālis Kristū Viktors Freimanis. Šodienas svētrunā prāvests apcerēja Sv.Rakstu fragmentu no Mt.20 par vīnadārza saimnieku, kurš aicina strādniekus. Arī brālis Viktors ir ticis Dieva aicināts, gan atsaucoties pērmindera kalpošanai draudzē, gan padziļinot zināšanas teoloģijā, un nokārtojot lektora eksāmenus. Aicinājums, kuram nevar atteikt – aicinājums spert nākamo soli kopā ar Jēzu. Esam pateicīgi Dievam par Viktoru, lūdzam Sv.Gara vadību Viktoram nest Evaņģēlija gaismu pasaulē, un dalīties mīlestībā, ko viņš tik bagātīgi saņēmis no Tēva!

Draudzei ārkārtas situācijas laikā

Draudzei ārkārtas situācijas laikā

Ceru, ka visi esam pasargāti šai laikā. Kā jau Jūs zināt, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, mums ir aizliegts organizēti pulcēties Dievkalpojumos. Tomēr baznīcu vadītāji un Tieslietu ministrijas pārstāvji ir vienojušies, ka baznīcas drīkst būt atvērtas, un garīdznieki tajās drīkst noturēt dievkalpojumus minimālā kalpotāju sastāvā. Draudžu locekļi ir aicināti palikt mājās un sekot līdzi Dievkalpojumiem internetā, TV vai radio. Mūsu draudzes Dievkalpojumi tiek pārraidīti facebook profilā FB svētdienās plkst. 10:00. Dievgalda izdalīšanai draudžu mācītāji ir saņēmuši Bīskapu kolēģijas instrukcijas, un Tā Kunga Mielasts tiks izdalīts atbilstoši noteikumiem. Šī vienošanā tika panākta, apsolot, ka mēs ieņemsim pareizu attieksmi. Jāsaprot, ka stāvoklis ir nopietns. Tādēļ ir jāievēro sociālā distancēšanās. Draudzes locekļi nedrīkst tuvoties cits citam mazāk kā 2m attālumā, un saskarties. Uz baznīcu nedrīkst nākt cilvēki ar saaukstēšanās simptomiem un tie, kuriem ir karantīnas vai pašizolācijas pienākums. Būsim paklausīgi un atbildīgi! Sargāsim sevi un citus.Laiks, kuru esam spiesti pavadīt mājās, nenoved pie vientulības un izolētības, bet sniedz mums iespēju padziļināt attiecības ar Dievu, veltīt šo laiku lūgšanai un Svēto Rakstu lasīšanai. Šie ierobežojumi mudina mūs rūpēties vienam par otru, vedot lielākā vienotībā.Iedrošinu, ja Jums ir kādas vajadzības vai jautājumi, lūdzu zvaniet.Aicināsim, lai Svētais Gars dod gudrību izprast, ko Dievs vēlas mums pateikt, atklāt un iemācīt – katram individuāli un kā Kristus draudzei.

Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Trīsvienīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars!

Ivo ĶirsisRīgas Sv.Trīsvienības draudzes mācītājs

Mob.29282218

Iesvētīts torņa pulkstenis

Iesvētīts torņa pulkstenis

15.septembrī pēc kapitālā remonta iesvētīts atjaunotais baznīcas torņa pulkstenis. Atjaunošanas darbus veica meistars Estris Hiršsons no Vasarsvētkiem līdz pat septembra sākumam. Atjaunotas 36 bronzas bukses, tilta plāksnes metinājuma vieta. Ievērojamu laiku prasīja pulksteņa gaitas uzstādīšana un regulēšana.

Pulksteni Bockenem izgatavojis meistars Johann Friedrich Weule 1891.gadā. Gadu gaitā bija veikti nelieli remontdarbi, tomēr svarīgāko daļu izdilums pēdējo divu gadu laikā pulksteņa gaitu bija apstādinājis, līdz ar to neskanēja ierastie stundu un pusstundu zvani.

Draudzes padome lēma par labu pulksteņa atjaunošanai, un finansējuma jautājumu nesa Dieva priekšā. Pārsteidzoši īsā laikā lūgšanas tika uzklausītas, un draudzes brālis noziedoja lielāko daļu nepieciešamās naudas summas. Iztrūkstošai summai tika izlikta ziedojumu kastīte, un teju vai visa nepieciešamā nauda saziedota… Tomēr garnadži, kuri augustā ielauzās baznīcā, to iztukšoja. Un atkal lūdzām un aicinājām dalīties. Iztrūkstošā nauda tika saziedota pāris nedēļu laikā. Pateicība Dievam par žēlastību, un katru dāsno sirdi un rokām!

Mūsu torņa pulkstenis strādā nevainojami, zvanu skaņas atgādina par Dievnama klātbūtni Sarkandaugavas iedzīvotājiem. Paldies meistaram Estrim Hiršsonam par darbu, rūpēm, laiku un lūgšanām!

Lielā talka 28.aprīlī

Lielā talka 28.aprīlī

Kaut arī daudz darba jau tika paveikts aprīļa laikā, negaidot šo talkas dienu, tomēr darāmā bija daudz! Sanācām kopā, un dienu uzsākām ar rīta lūgšanu, uzticot to Dieva gādībai. Un Viņš patiešām parūpējās – deva spēku, prieku, un labu laiku!

Tika sakopta baznīcas iekšpuse, mazgātas solu rindas, nospodrināti logi. Sagrābām lapas. Draudzes jaunā paaudze bija lielākais atbalsts, ar īpašu prieku pieskatot lapu kravu pārvadāšanu, ko šoreiz veicām ar auto palīdzību!

Talkas noslēgumā mielojāmies ar draudzes gana gatavotu zupu. Lai nepārstrādātos, un atliktu laika pašiem sev un sagatavoties svētdienas dievkalpojumam, Dievs pēc maltītes ar atsvaidzinošu lietu ziņoja par talkas beigām.

Pateicība talciniekiem, kā arī visiem brāļiem un māsām Kristū par viņu lūgšanām <><