Vai gaidīsim lielo talku?

Vai gaidīsim lielo talku?

Iestājoties siltajam laikam, tā vien jūtam vēlmi izkustēties pēc “ziemas miega”. Var skriet, staigāt, braukt ciemos… bet man aizvadītajā sestdienā prātā iešāvās ideja – negaidīšu līdz 28.aprīlim, bet sākšu talkot baznīcas dārzā jau tagad. Cik patīkams bija pārsteigums ieraugot, ka neesmu viens ar šo domu. Neliels pulciņš darboņu jau priekšā – ar grābekļiem, lielām sagrābtām lapu kaudzēm – smaidīgi, priecīgi par sauli un iespēju pavadīt brīvdienu, darot labu darbu – gan sev, gan baznīcai, gan apkārtējiem iedzīvotājiem.

Aicinu ikvienu pavasarīgās darba dienu novakarēs vai sestdienās izvēlēties apvienot patīkamo ar lietderīgo – teritorija ir plaša, lapu un nolauzto zaru daudzums pietiekams, grābekļi pieejami! Negaidīsim līdz lielajai talkas dienai 28.aprīlī, bet sāksim ar mazumiņu jau tagad!

Lai piekļūtu darba laukam un saņemtu grābekļus, lūgums pieteikties, savlaicīgi zvanot Robertam mob.26044352.

Ievesta amatā jaunā draudzes padome

Baltās svētdienas dievkalpojumā 12. aprīlī jaunievēlētās draudzes padomes, revīzijas komisijas un valdes locekļi deva solījumu un saņēma svētību savai kalpošanai turpmākajiem trīs gadiem.

Padomē ievēlēti (un LELB Virsvaldes apstiprināti) sekojoši draudzes locekļi:

Draudzes padome 2015draudzes priekšnieks Mārtiņš Mētelis, draudzes priekšnieka vietniece Svanhilda Beinaroviča, Sanita Ābele, Elza Balčūna, Linda Delle-Ķirse, Lauma Lapa, Ilva Mārdega, Iveta Neilande, Linda Straume, Vija Viška. Valdē pieaicināts un padomes ievēlēts Oskars Mandelis. Revīzijas komisija: Inta Balčūna, Irina Dmitrijeva, Elita Saliņa.

Aicinam aizlūgt par jaunajiem draudzes padomes, valdes un revīzijas komisijas locekļiem un vēlam svētību kalpošanā!

Draudzē kalpošanu uzsāk palīgmācītājs Ivo Ķirsis

Ivo ĶirsisAr 2013. gada Kristus Dzimšanas svētkiem mūsu draudzē kalpošanu uzsāk palīgmācītājs Ivo Ķirsis (att.).

Mācītājs ir kā draudzes sirds – viņš mudina, māca, gana un virza. Tomēr ar mācītāju vien dzīvai draudzei nepietiek, nepieciešami arī draudzes locekļi, kuŗi būtu gatavi nest Kristus vēsti citiem.

Vēlēsim jaunajam mācītājam svētīgu kalpošanu un daudz labu darba augļu. Un nekavēsimies pievienoties viņam Kristus valstības celšanā.

Draudzes aktualitātes rudenī

Svētdien, 15. septembrī, pēc dievkalpojuma notika draudzes padomes sēde, kurā tika apspriesti svarīgākie šībrīža draudzes notikumi un darāmie darbi. Mums ļoti svarīgs visās lietās ir ikviena draudzes locekļa atbalsts un padoms, tādēļ īsumā par pārrunāto.

I. Īpašs un skaists dievkalpojums plānots 6. oktobrī – svinēsim Pļaujas svētkus un draudzes sadraudzības dienu „Atvasara” (kas agrākajos gados vienmēr notika sestdienā pēc Pļaujas svētkiem) , kā arī Svētdienas skolas mācību gada atklāšanu.

1. „Atvasaras” organizēšanai (tā ir dievkalpojuma un sadraudzības svinēšana ar pašiem vecākajiem draudzes locekļiem, kuri veselības dēļ ikdienā uz baznīcu vairs netiek) mums vēl ir nepieciešama palīdzība – ļoti lūdzam pieteikties cilvēkus, kas ar mašīnu varētu atvest kādu no īpaši lūgtajiem draudzes locekļiem uz baznīcu, kā arī pēc dievkalpojuma un sadraudzības aizvest mājās. Visiem, kas varētu palīdzēt ar transportu vai citos sagatavošanās darbos, lūdzam pieteikties pie draudzes priekšnieces Svanhildas Beinarovičas.

2. Visus bērnus uz Svētdienas skolas pirmo nodarbību gaidīs skolotājas Iveta un Elza. Svētdienas skola notiks tāpat kā agrāk – sākumā visi kopā tiekamies dievkalpojumā, bet pēc lasījumiem bērni kopā ar skolotājām dodas uz draudzes namu uz Svētdienas skolas nodarbību. Pēc dievkalpojuma beigām bērni un vecāki atkal tiekas draudzes namā (un var palikt arī ilgāk, uz sadraudzības tējas un kafijas dzeršanu kopā ar citiem draudzes locekļiem).

II. Nedēļu vēlāk – 13. oktobrī Alfas dievkalpojums, uz kuru īpaši aicināti visi, kas vēlētos nākt uz Alfa kursu, līdzi var aicināt arī draugus un citus interesentus. Alfa kurss pats sāksies 2 dienas vēlāk, otrdienā, 15. oktobrī 18:45 draudzes namā.

III. 19. vai 26. oktobrī plānota lapu grābšanas talka (atkarībā no laika apstākļiem un nokritušo lapu daudzuma) – jūsu atbalsts un palīdzība ir ļoti nepieciešams.

IV. Aktuāls jautājums ir arī draudzes nama uzkopšana. Draudzes namā regulāri notiek dažādi pasākumi un tikšanās (Alfa kurss, Svētdienas skola, sadraudzība pēc dievkalpojuma, AA tikšanās vairākas reizes nedēļā, kā arī darbojas kanceleja). Tādēļ lūdzam draudzes locekļus, kam ir svarīgi, ka visas šīs aktivitātes notiek patīkamā un tīrā vidē, palīdzēt ar tīrīšanu – reizi nedēļā būtu nepieciešami pāris cilvēki, kas varētu telpas izsūkt ar putekļusūcēju (abos stāvos). Kas vēlas un var palīdzēt, lūdzam pieteikties pie evaņģēlistes Ilvas Mārdegas.

from: http://www.teacherfiles.com/

Svētīgu rudeni mums visiem un uz tikšanos!

Draudzē kalpošanu pārtrauks V. Bogdanovs

Ar šī gada 9. septembri kalpošanu mūsu draudzē pārtrauks palīgmācītājs Varis Bogdanovs. Pateicību par kalpošanu viņam izteiksim 8. septembrī draudzes dievkalpojumā.

Varis kalpošanu mūsu draudzē uzsāka 2011. gada vasarā. Kopā ir padarīts daudz – draudzes nama atjaunošana, veiksmīgi noritējis jau pierastais draudzes darbs: ikgadējie Ziemsvētku un Atvasaras svētki, Bībeles stundas un filmu vakari.

Paliksim aizlūgšanās par Vaŗa turpmāko dzīvi un kalpošanu.

Tāpat lūgsim par to, lai drīzumā mūsu draudzē kalpošanu uzsāktu jauns mācītājs.