Amatā iesvētīts lektors Viktors Freimanis

Amatā iesvētīts lektors Viktors Freimanis

20.septembrī Dievkalpojumā, piedaloties Rīgas iecirkņa prāvestam Rinaldam Grantam, lektora amatā tika iesvētīts mūsu mīļotais brālis Kristū Viktors Freimanis. Šodienas svētrunā prāvests apcerēja Sv.Rakstu fragmentu no Mt.20 par vīnadārza saimnieku, kurš aicina strādniekus. Arī brālis Viktors ir ticis Dieva aicināts, gan atsaucoties pērmindera kalpošanai draudzē, gan padziļinot zināšanas teoloģijā, un nokārtojot lektora eksāmenus. Aicinājums, kuram nevar atteikt – aicinājums spert nākamo soli kopā ar Jēzu. Esam pateicīgi Dievam par Viktoru, lūdzam Sv.Gara vadību Viktoram nest Evaņģēlija gaismu pasaulē, un dalīties mīlestībā, ko viņš tik bagātīgi saņēmis no Tēva!

Draudzē kalpošanu uzsāk palīgmācītājs Ivo Ķirsis

Ivo ĶirsisAr 2013. gada Kristus Dzimšanas svētkiem mūsu draudzē kalpošanu uzsāk palīgmācītājs Ivo Ķirsis (att.).

Mācītājs ir kā draudzes sirds – viņš mudina, māca, gana un virza. Tomēr ar mācītāju vien dzīvai draudzei nepietiek, nepieciešami arī draudzes locekļi, kuŗi būtu gatavi nest Kristus vēsti citiem.

Vēlēsim jaunajam mācītājam svētīgu kalpošanu un daudz labu darba augļu. Un nekavēsimies pievienoties viņam Kristus valstības celšanā.