Atskats uz LELB sinodi 7. un 8. jūnijā

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas kārtējā Sinode notika 2013. gada 7. un 8. jūnijā. Kopā tajā piedalījās 395 dalībnieki – mācītāji un draudžu pārstāvji, Trīsvienības draudzi pārstāvēja mācītājs Varis Bogdanovs un evaņģēliste Ilva Mārdega.

Kopumā Sinodes darbs notika raiti. Sinode gan uzklausīja Baznīcas vadītāju ziņojumus par pēdējos 3 gados notikušo un izdarīto, gan apstiprināja tālākās darbības stratēģijas. Domstarpību un strīdu šoreiz nebija, jo visas tēmas iepriekš bija apspriestas iecirkņu sinodēs, jautājumi bija pazīstami un izdiskutēti jau iepriekš.

Tika apstiprināts arī Baznīcas jaunās Dziesmu grāmatas saturs. Aizlūgsim, lai darbs pie tās raiti turpinātos un jau pēc neilga laika mēs varētu to redzēt un sākt lietot draudzē. Tāpat tika pieņemts lēmums par jaunā Bībeles tulkojuma lietošanu dievkalpojumos.

Samērā vēsturisks ir lēmums par to, ka turpmāk Baznīcas kopīgajām vajadzībām visas draudzes iemaksās desmito daļu no saviem ienākumiem (no vispārīgajiem ziedojumiem un saimnieciskās darbības), nevis noteiktu naudas summu par katru draudzes locekli. Tāpat arī draudžu locekļi tiek aicināti apsvērt iespēju ziedot draudzei desmito daļu no saviem ienākumiem – saskatot to kā Bībelē pamatojamu un svētīgu principu. Tas gan nav un nekad nebūs obligāts ziedojums, tomēr daudzi, kas tā ziedo, ir redzējuši, ka tas nes svētību draudzei un viņiem pašiem.

Sinodes apstiprinātie LELB Virsvaldes prioritāri risināmie jautājumi turpmākajiem gadiem:

  1. sagatavot LELB mācītāju izglītības un tālākizglītības standartu;
  2. sagatavot LELB mācību par ziedošanu;
  3. pārskatīt un noteikt jaunu LELB mācītāju kalpošanas un draudžu aprūpes plānu, kas atbilstu šodienas apstākļiem;
  4. atrast risinājumu dievnamu uzturēšanai tām draudzēm, kuras to vairs nespēj pašu spēkiem.

Vairāk par Sinodes darbu var uzzināt LELB mājas lapā, kā arī pie mūsu draudzes pārstāvjiem Sinodē.