Draudzei ārkārtas situācijas laikā

Draudzei ārkārtas situācijas laikā

Ceru, ka visi esam pasargāti šai laikā. Kā jau Jūs zināt, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, mums ir aizliegts organizēti pulcēties Dievkalpojumos. Tomēr baznīcu vadītāji un Tieslietu ministrijas pārstāvji ir vienojušies, ka baznīcas drīkst būt atvērtas, un garīdznieki tajās drīkst noturēt dievkalpojumus minimālā kalpotāju sastāvā. Draudžu locekļi ir aicināti palikt mājās un sekot līdzi Dievkalpojumiem internetā, TV vai radio. Mūsu draudzes Dievkalpojumi tiek pārraidīti facebook profilā FB svētdienās plkst. 10:00. Dievgalda izdalīšanai draudžu mācītāji ir saņēmuši Bīskapu kolēģijas instrukcijas, un Tā Kunga Mielasts tiks izdalīts atbilstoši noteikumiem. Šī vienošanā tika panākta, apsolot, ka mēs ieņemsim pareizu attieksmi. Jāsaprot, ka stāvoklis ir nopietns. Tādēļ ir jāievēro sociālā distancēšanās. Draudzes locekļi nedrīkst tuvoties cits citam mazāk kā 2m attālumā, un saskarties. Uz baznīcu nedrīkst nākt cilvēki ar saaukstēšanās simptomiem un tie, kuriem ir karantīnas vai pašizolācijas pienākums. Būsim paklausīgi un atbildīgi! Sargāsim sevi un citus.Laiks, kuru esam spiesti pavadīt mājās, nenoved pie vientulības un izolētības, bet sniedz mums iespēju padziļināt attiecības ar Dievu, veltīt šo laiku lūgšanai un Svēto Rakstu lasīšanai. Šie ierobežojumi mudina mūs rūpēties vienam par otru, vedot lielākā vienotībā.Iedrošinu, ja Jums ir kādas vajadzības vai jautājumi, lūdzu zvaniet.Aicināsim, lai Svētais Gars dod gudrību izprast, ko Dievs vēlas mums pateikt, atklāt un iemācīt – katram individuāli un kā Kristus draudzei.

Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Trīsvienīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars!

Ivo ĶirsisRīgas Sv.Trīsvienības draudzes mācītājs

Mob.29282218

Iesvētīts torņa pulkstenis

Iesvētīts torņa pulkstenis

15.septembrī pēc kapitālā remonta iesvētīts atjaunotais baznīcas torņa pulkstenis. Atjaunošanas darbus veica meistars Estris Hiršsons no Vasarsvētkiem līdz pat septembra sākumam. Atjaunotas 36 bronzas bukses, tilta plāksnes metinājuma vieta. Ievērojamu laiku prasīja pulksteņa gaitas uzstādīšana un regulēšana.

Pulksteni Bockenem izgatavojis meistars Johann Friedrich Weule 1891.gadā. Gadu gaitā bija veikti nelieli remontdarbi, tomēr svarīgāko daļu izdilums pēdējo divu gadu laikā pulksteņa gaitu bija apstādinājis, līdz ar to neskanēja ierastie stundu un pusstundu zvani.

Draudzes padome lēma par labu pulksteņa atjaunošanai, un finansējuma jautājumu nesa Dieva priekšā. Pārsteidzoši īsā laikā lūgšanas tika uzklausītas, un draudzes brālis noziedoja lielāko daļu nepieciešamās naudas summas. Iztrūkstošai summai tika izlikta ziedojumu kastīte, un teju vai visa nepieciešamā nauda saziedota… Tomēr garnadži, kuri augustā ielauzās baznīcā, to iztukšoja. Un atkal lūdzām un aicinājām dalīties. Iztrūkstošā nauda tika saziedota pāris nedēļu laikā. Pateicība Dievam par žēlastību, un katru dāsno sirdi un rokām!

Mūsu torņa pulkstenis strādā nevainojami, zvanu skaņas atgādina par Dievnama klātbūtni Sarkandaugavas iedzīvotājiem. Paldies meistaram Estrim Hiršsonam par darbu, rūpēm, laiku un lūgšanām!

BAZNĪCU NAKTS 2019

BAZNĪCU NAKTS 2019

Nu jau piekto gadu mūsu draudze iesaistās par tradīciju kļuvušā ikgadējā garīgās kultūras notikumā BAZNĪCU NAKTS. Šogad vienojošā tēma – Draudzība. Bijām aicināti pārdomāt, kāda ir draudzība, kas atklāj Dieva skaistumu, cik svarīgi ir kopt viesmīlību un patiesi paust katram cilvēkam vēsti: “Tu esi gaidīts.” Latvijas simtgades norišu ietvarā 2019. gads ir veltīts Latvijas Brīvības cīņu piemiņai. Pieminējām tos, kuri cīņā par Latvijas neatkarību gan pirms 100 gadiem, gan ne tik senā pagātnē piepildīja Jēzus sacīto: “Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem” (Jņ.15:13).

BAZNĪCU NAKTĪ mūsu dievnama apmeklēju pulks nebija liels, un tas deva iespēju katram no 7 draudzes kalpotājiem veltīt laiku, un izrādīt īpašu viesmīlību katram viesim – gan stāstot par baznīcu, izrādot draudzes Bībeļu kolekciju un mācītāja liturģiskos tērpus, gan pavadot torņa apskatē, gan uzklausot. Bijām pagodināti, ka Dievnamu apmeklēja BAZNĪCU NAKTS idejas iedzīvinātājs un organizators Jurģis Klotiņš ar palīgiem. Ievērojamu daļu laika piepildīja muzikālie sniegumi – pielūgsmes dziesmas ģitāras pavadībā, kokļu dueta skanējums, ērģeļmūzika, kora “Saulgrieži” sniegums. Ceturksni pirms deviņiem nācām Kunga priekšā pateicībā, un aizlūdzām par mūsu valsti, tās vēsturi, tagadni un nākotni, par mieru pasaulē un katrā namā, vienotību un garīgo atmodu, par Kristus gaismu mūsu katra ikdienas izvēlēs. 21.00 vienojāmies kopīgā “Mūsu Tēvs” lūgšanā, kam sekoja valsts himna “Dievs, svētī Latviju!”.

Ziemassvētku ieskaņa kopā ar 28. vidusskolas bērniem un jauniešiem

Ziemassvētku ieskaņa kopā ar 28. vidusskolas bērniem un jauniešiem

18.decembrī mūsu baznīcā viesojās Rīgas 28.vidusskolas koris un bērni ar rūpīgi sagatavotu Ziemassvētku stāstu. Dažādu vecumu meiteņu skanīgās balsis mijās ar jaunāko klašu bērnu uzburtām Bētlemes stāsta ainiņām. Sirsnīga pateicība skolotājām – kora vadītājai Inese Zālītei un skolotājai Maijai Žundai par iniciatīvu, uzrunājot draudzes mācītāju Ivo, un aicinot uz lielisku sadarbību. Pēc koncerta jauniešu sarunās bija dzirdams, ka dažiem šis ir bijis pirmais solis pāri baznīcas slieksnim. Cerot uz Dieva vadību un žēlastību par iedēstīto sēkliņu, lai tā aug, un nes augļus. Pateicība skolas direktoram Guntaram Jirgensona kungam par atbalstu un  iedrošinājumu, un sirsnīgiem vārdiem, ko koncerta nobeigumā viņš veltīja gan skolēniem un kolēģiem, gan vecākiem un mūsu draudzei.

BAZNĪCU NAKTS

BAZNĪCU NAKTS

Šī gada BAZNĪCU NAKTS Latvijas simtgadei veltītā tēma “Kristus Latvijā” bija aicinājums izzināt kristīgo mantojumu Latvijas kultūrā un identitātē. Mūsu baznīca tikko atzīmēja savu 140.gadadienu, kas bija pamudinājums rūpīgāk ieskatīties ne tikai baznīcas un mūsu draudzes, bet arī Sarkandaugavas un mūsu valsts vēstures lappusēs.  BAZNĪCU NAKTĪ mūsu dievnamu apmeklēja vairāk kā 130 viesi, par kuru uzņemšanu rūpējās 10 draudzes kalpotāji – gan stāstot par baznīcu, gan pavadot tornī kāpējus, gan uzklausot ar draudzes vēsturi saistītus dzīvesstāstus, gan vienkāršās sirsnīgās sarunās rimtā pieklusinātā gaisotnē. Muzikālajā pusstundā baudījām skaņdarbus Leldes Rasnaces (ērģeles/klavieres), Kitijas Kellijas Staltmanes (flauta) un Elīnas Saulītes (oboja) sniegumā. 21.00 kopā ar visām BAZNĪCU NAKTS draudzēm vienojāmies kopīgā “Mūsu Tēvs” lūgšanā, kam sekoja valsts himna “Dievs, svētī Latviju!”. Latvijas valsts karoga pakājē mācītājs, pērminderis, draudzes priekšnieks un divas draudzes māsas pateicās un aizlūdza par mūsu valsti, tās vēsturi, tagadni un nākotni, par valsts iedzīvotājiem, vienotību un garīgo atmodu, par Kristus gaismu mūsu katra ikdienas izvēlēs. Aizlūguma svecītes, aizdegtas no sarkanbaltsarkanās sveces liesmas, simbolizēja cerības un apņemšanās soli, ko katrs savā lūgšanā nesām Kunga priekšā.