Bērnu stūrītis un jauni vārtiņi

Kopīgiem spēkiem izveidots bērnu stūrītis ar siltu grīdu un paklāju, kur mazajiem spēlēties.

Bērnu stūrītis

Plānojam arī ierīkot vārtus un celiņu, lai baznīca būtu pieejama ar bērnu ratiņiem. Ja jums ir svarīga baznīcas pieejamība, lūdzam mūsu darbu atbalstīt ar ziedojumu.

Te varētu atrasties vārtiņi

Draudzes aktualitātes rudenī

Svētdien, 15. septembrī, pēc dievkalpojuma notika draudzes padomes sēde, kurā tika apspriesti svarīgākie šībrīža draudzes notikumi un darāmie darbi. Mums ļoti svarīgs visās lietās ir ikviena draudzes locekļa atbalsts un padoms, tādēļ īsumā par pārrunāto.

I. Īpašs un skaists dievkalpojums plānots 6. oktobrī – svinēsim Pļaujas svētkus un draudzes sadraudzības dienu „Atvasara” (kas agrākajos gados vienmēr notika sestdienā pēc Pļaujas svētkiem) , kā arī Svētdienas skolas mācību gada atklāšanu.

1. „Atvasaras” organizēšanai (tā ir dievkalpojuma un sadraudzības svinēšana ar pašiem vecākajiem draudzes locekļiem, kuri veselības dēļ ikdienā uz baznīcu vairs netiek) mums vēl ir nepieciešama palīdzība – ļoti lūdzam pieteikties cilvēkus, kas ar mašīnu varētu atvest kādu no īpaši lūgtajiem draudzes locekļiem uz baznīcu, kā arī pēc dievkalpojuma un sadraudzības aizvest mājās. Visiem, kas varētu palīdzēt ar transportu vai citos sagatavošanās darbos, lūdzam pieteikties pie draudzes priekšnieces Svanhildas Beinarovičas.

2. Visus bērnus uz Svētdienas skolas pirmo nodarbību gaidīs skolotājas Iveta un Elza. Svētdienas skola notiks tāpat kā agrāk – sākumā visi kopā tiekamies dievkalpojumā, bet pēc lasījumiem bērni kopā ar skolotājām dodas uz draudzes namu uz Svētdienas skolas nodarbību. Pēc dievkalpojuma beigām bērni un vecāki atkal tiekas draudzes namā (un var palikt arī ilgāk, uz sadraudzības tējas un kafijas dzeršanu kopā ar citiem draudzes locekļiem).

II. Nedēļu vēlāk – 13. oktobrī Alfas dievkalpojums, uz kuru īpaši aicināti visi, kas vēlētos nākt uz Alfa kursu, līdzi var aicināt arī draugus un citus interesentus. Alfa kurss pats sāksies 2 dienas vēlāk, otrdienā, 15. oktobrī 18:45 draudzes namā.

III. 19. vai 26. oktobrī plānota lapu grābšanas talka (atkarībā no laika apstākļiem un nokritušo lapu daudzuma) – jūsu atbalsts un palīdzība ir ļoti nepieciešams.

IV. Aktuāls jautājums ir arī draudzes nama uzkopšana. Draudzes namā regulāri notiek dažādi pasākumi un tikšanās (Alfa kurss, Svētdienas skola, sadraudzība pēc dievkalpojuma, AA tikšanās vairākas reizes nedēļā, kā arī darbojas kanceleja). Tādēļ lūdzam draudzes locekļus, kam ir svarīgi, ka visas šīs aktivitātes notiek patīkamā un tīrā vidē, palīdzēt ar tīrīšanu – reizi nedēļā būtu nepieciešami pāris cilvēki, kas varētu telpas izsūkt ar putekļusūcēju (abos stāvos). Kas vēlas un var palīdzēt, lūdzam pieteikties pie evaņģēlistes Ilvas Mārdegas.

from: http://www.teacherfiles.com/

Svētīgu rudeni mums visiem un uz tikšanos!

Atskats uz LELB sinodi 7. un 8. jūnijā

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas kārtējā Sinode notika 2013. gada 7. un 8. jūnijā. Kopā tajā piedalījās 395 dalībnieki – mācītāji un draudžu pārstāvji, Trīsvienības draudzi pārstāvēja mācītājs Varis Bogdanovs un evaņģēliste Ilva Mārdega.

Kopumā Sinodes darbs notika raiti. Sinode gan uzklausīja Baznīcas vadītāju ziņojumus par pēdējos 3 gados notikušo un izdarīto, gan apstiprināja tālākās darbības stratēģijas. Domstarpību un strīdu šoreiz nebija, jo visas tēmas iepriekš bija apspriestas iecirkņu sinodēs, jautājumi bija pazīstami un izdiskutēti jau iepriekš.

Tika apstiprināts arī Baznīcas jaunās Dziesmu grāmatas saturs. Aizlūgsim, lai darbs pie tās raiti turpinātos un jau pēc neilga laika mēs varētu to redzēt un sākt lietot draudzē. Tāpat tika pieņemts lēmums par jaunā Bībeles tulkojuma lietošanu dievkalpojumos.

Samērā vēsturisks ir lēmums par to, ka turpmāk Baznīcas kopīgajām vajadzībām visas draudzes iemaksās desmito daļu no saviem ienākumiem (no vispārīgajiem ziedojumiem un saimnieciskās darbības), nevis noteiktu naudas summu par katru draudzes locekli. Tāpat arī draudžu locekļi tiek aicināti apsvērt iespēju ziedot draudzei desmito daļu no saviem ienākumiem – saskatot to kā Bībelē pamatojamu un svētīgu principu. Tas gan nav un nekad nebūs obligāts ziedojums, tomēr daudzi, kas tā ziedo, ir redzējuši, ka tas nes svētību draudzei un viņiem pašiem.

Sinodes apstiprinātie LELB Virsvaldes prioritāri risināmie jautājumi turpmākajiem gadiem:

  1. sagatavot LELB mācītāju izglītības un tālākizglītības standartu;
  2. sagatavot LELB mācību par ziedošanu;
  3. pārskatīt un noteikt jaunu LELB mācītāju kalpošanas un draudžu aprūpes plānu, kas atbilstu šodienas apstākļiem;
  4. atrast risinājumu dievnamu uzturēšanai tām draudzēm, kuras to vairs nespēj pašu spēkiem.

Vairāk par Sinodes darbu var uzzināt LELB mājas lapā, kā arī pie mūsu draudzes pārstāvjiem Sinodē.

Jaunais iesvētes/katehēzes nodarbību plāns.

Sveicu visus, 2012. Kunga žēlastības gadu iesākot!

2012. gada 10. janvārī, un turpmāk katru otrdienu, no plkst. 1900 – 2100 iesāksies iesvētes/katehēzes nodarbības visiem interesentiem, kuri vēlas tikt kristīti, kristīt bērnus, iesvētīties vai laulāties. Lai redzētu visu plānu un tēmas, ieejiet sadaļā kontakti un notikumi – iesvētes/katehēzes mācību tēmas un datumi. (var arī klikšķināt uz saites kalendārā)

2012. gada 2. janvāris. Mācītājs Varis Bogdanovs