Dieva klātbūtnes svinēšana – Invocabit viesis Vilis Kolms

Dieva klātbūtnes svinēšana – Invocabit viesis Vilis Kolms

Gavēņa laika pirmajā svētdienā mūsu draudzē viesojās LELB mūzikas un liturģijas nozares vadītājs, Lutera akadēmijas docents Vilis Kolms, atsaucoties uz mācītāja Ivo aicinājumu dalīties savās zināšanās un pieredzē par Dievkalpojuma svinēšanu. Lektors skaidroja atsevišķu Dievkalpojuma daļu izcelsmi un nozīmi, pakavējās pie baznīcas gada nozīmīgākajiem pagrieziena punktiem, aktīvi iesaistīja draudzes locekļus un interesentus, uzdodot jautājumus par tikko dzirdēto sprediķi, kura centrālā tēma bija “būt līdzdalīgam svinībās”. Noslēgumā, pēc draudzes ērģelniece Sanitas lūguma, vieslektors vadīja “Mūsu Tēvs” lūgšanas un 51.Psalma dziedājuma mēģinājumu. Esam pateicīgi par iespēju tikties, iegūt jaunu pieredzi, un mācīties!

Baznīcas dienas 2009

Baznīcas dienas notiks 2009. gadā no 24. jūlija līdz 26. jūlijam Valmierā

Uz Baznīcas dienām dosimies ar aicinājumu sirdī no Mateja evaņģēlija 28:19 „Ejiet un dariet…“. Iesim un darīsim mīlestības darbus, iesim un darīsim to, uz ko Kristus mūs aicina, iesim un darīsim par mācekļiem tos, kas Kristu vēl nepazīst! Jēzus saka: „Pēc tā lai pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ka jums ir mīlestība savā starpā“. Tas ir aicinājums uz iekšējās garīgās dzīves kopšanu, uz svēttapšanu, uz pieaugšanu mīlestībā pret Kristu, pret savu Baznīcu un tādējādi arī pašiem savā starpā.

Sirsnīgi aicinām visus draudžu ļaudis ieplānot dalību šīs vasaras Baznīcas Dienās, kas notiks Valmierā no 24. jūlija līdz 26. jūlijam. Pēc Lieldienām draudžu locekļi ir aicināti pieteikt savu dalību Baznīcas Dienās, reģistrējoties pie sava draudzes mācītāja, kurš dalībnieku datus apkopos un nosūtīs tālāk Baznīcas Dienu organizatoriem.
Piesakoties dalībai Baznīcas Dienās, dalībniekiem būs jānorāda nepieciešamie personas dati, plānotais transporta veids nokļūšanai Valmierā un jāsamaksā dalības maksa. Reģistrējoties būs jāizvēlas arī naktsmītņu veids, kas ietekmēs dalības maksas apjomu.
Sīkāku informāciju par Baznīcas dienām 2009 var atrast www.lelb.lv