Piešķirts VKKF finansējums

Piešķirts VKKF finansējums

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) organizē projektu konkursus, kuru mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. 2021.gada pavasarī mūsu draudze iesniedza pieteikumu mantojuma nozares projektu konkursā “Rīgas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīcas ieejas portāla saglabātības stāvokļa apsekošana un metodikas izstrāde”. Rezultātā, esam saņēmuši VKKF finasējumu EUR 1` 500 apmērā. Ieejas portāla apsekošanas darbi uzsākti, un tos veic SIA “Koka Ēka”. Kopējā apsekošanas un dokumentācijas tāme sastāda EUR 1`948,95. Būsim no sirds pateicīgi iekvienam par ziedojumu šim mērķim, lai spētu līdzfinansēt iztrūkstošo daļu EUR 449,- apmērā.

Altārgleznas restaurācija pabeigta

Altārgleznas restaurācija pabeigta

Adventa 2.nedēļā pēc restaurācijas altārī tika novietota 19.gs. altārglezna “Ābrahams upurē dēlu Īzaku”. 2019.gada 30.maijā Rietumu Bankas Larbadrības Fonds paziņoja par finansējuma piešķiršanu konkursa “LATVIJAS SAKRĀLAIS MANTOJUMS” ietvaros. Bijām vieni no astoņiem nominantiem, un gleznas atjaunošanas darbi sākās 2019.gada augustā. Restauratore Saiva Kuple darbu paveica līdz decembra sākumam. Pateicība draudzes locekļiem un baznīcas viesiem par saziedoto līdzfinansējumu EUR 516,- apmērā.

Vairāk lasīt RBLF mājaslapā http://www.rblf.lv/news

Iesvētīts torņa pulkstenis

Iesvētīts torņa pulkstenis

15.septembrī pēc kapitālā remonta iesvētīts atjaunotais baznīcas torņa pulkstenis. Atjaunošanas darbus veica meistars Estris Hiršsons no Vasarsvētkiem līdz pat septembra sākumam. Atjaunotas 36 bronzas bukses, tilta plāksnes metinājuma vieta. Ievērojamu laiku prasīja pulksteņa gaitas uzstādīšana un regulēšana.

Pulksteni Bockenem izgatavojis meistars Johann Friedrich Weule 1891.gadā. Gadu gaitā bija veikti nelieli remontdarbi, tomēr svarīgāko daļu izdilums pēdējo divu gadu laikā pulksteņa gaitu bija apstādinājis, līdz ar to neskanēja ierastie stundu un pusstundu zvani.

Draudzes padome lēma par labu pulksteņa atjaunošanai, un finansējuma jautājumu nesa Dieva priekšā. Pārsteidzoši īsā laikā lūgšanas tika uzklausītas, un draudzes brālis noziedoja lielāko daļu nepieciešamās naudas summas. Iztrūkstošai summai tika izlikta ziedojumu kastīte, un teju vai visa nepieciešamā nauda saziedota… Tomēr garnadži, kuri augustā ielauzās baznīcā, to iztukšoja. Un atkal lūdzām un aicinājām dalīties. Iztrūkstošā nauda tika saziedota pāris nedēļu laikā. Pateicība Dievam par žēlastību, un katru dāsno sirdi un rokām!

Mūsu torņa pulkstenis strādā nevainojami, zvanu skaņas atgādina par Dievnama klātbūtni Sarkandaugavas iedzīvotājiem. Paldies meistaram Estrim Hiršsonam par darbu, rūpēm, laiku un lūgšanām!